دسته‌ها
خودرو بر

خودروبر

 

شماره خودرو بر تهران09191955969

امداد خودرو سیار

حمل خودرو به شهرستان

خودروبر

خودرو بر * خودروسوار * خودرو سوار * خودروبر شرق تهران  * خودروبر جنوب تهران * خودروبر شمال تهران *

خودروبر مرکز تهران * خودروبر شبانه روزی * کفی خودروبر * خودروبر کفی کش * حمل خودرو * حمل خودرو به شهرستانها

خودروبر

خودروبر کفی * خودرو بر غرب تهران * خودرو بر شرق تهران * خودرو بر جنوب تهران * خودرو بر شمال تهران *

خودروبر خودروها *خودرو بر خودروها تهران*خودرو بر خودروها *خودرو بر خودروها تهران*خودرو بر ایران*

خودرو بر کفی کش*خودروبر منطقه *خودرو بر ارزان* خودروبر * خودروبر غرب تهران*

 خودروسوار*خودروبر حمل خودرو*خودروبر کفی کش* خودرو بر یدک کش

خودرو بر

خودرو بر یا خودروسوار چیست؟

بسیاری از افراد با مفهوم خودروبر اشنا هستند , و بسیاری دیگر نام های دیگران مثل کریر , کفی خودرو بر,خودروسوار را میشناسند.

کفی خودروبر تشکیل شده از ماشین ۶ تن کفی با کفی هیدرویک قابل حرکت که خودرو اسیب دیده

و صفر روی کفی قرار گرفته و به مقصد مورد نظر انتقال می یابد.

خودروبر

بازدیدها: 112